Maarten Bouwhuis

Warmte-sector hunkert naar marketing

10 nov 2014 - Maarten Bouwhuis

Elke branche of sector in Nederland heeft z’n vaste jaarcongres. Het pratende hoogtepunt van het jaar waarop alle specialisten, bedrijven en ambtenaren met elkaar de dag vol confereren. Op 6 november was het de beurt aan de warmte-wereld. Aan wie? De warmte-wereld. Het feit dat je even moet nadenken welke sector dat is, zegt alles over het probleem dat ze hebben.

Warmte, of warmte-levering is een alternatieve energiebron voor huizen en kantoren. Of zoals de sector zegt: voor de bebouwde omgeving en zakelijk vastgoed. Die woordkeus verraad de grootste uitdaging van de sector. Er is gebrek aan Marketing.

Huizen die aangesloten zijn op warmte krijgen warm water geleverd in plaats van gas. Met dit warme water wordt de CV ketel gevuld en het leidingwater opgewarmd om te douchen. Koken doen de bewoners op elektriciteit. Dat is overigens voor veel bewoners een van de nadelen van warmte-levering.

De warmte die naar de huizen wordt gestuurd, is restwarmte van de industrie. Denk aan afvalverbranding of de chemische industrie in de Rotterdamse haven. Nuon en Eneco investeren samen met gemeenten en provincies in warmte-netwerken die woonwijken aansluiten op industriegebieden. Om dit rendabel te maken, moeten alle huizen in de woonwijk verplicht over op warmte. De bewoners zitten daarmee in een monopolie van de aanbieder. En dat roept vanzelfsprekend weerstand op. De consument van tegenwoordig wil keuzes.

Warmte in plaats van gas heeft ook voordelen. Het is minder storingsgevoelig en geeft meer comfort. Daarnaast wordt het huis duurzamer. De komende jaren moeten er honderden miljoenen geïnvesteerd worden in warmte-netwerken. En dus worden er heel veel huizen (bestaande bouw en nieuwbouw) aangesloten op warmte. De sector praatte op het warmtecongres over alle mitsen en maren, maar ze zullen zich moeten richten op twee kernpunten.

Ten eerste moet de klant centraal staan. Als de consument de warmte niet wil, zullen grote projecten uiteindelijk niet doorgaan. Op het congres waren 3 klanten aanwezig. Dat vond iedereen in de zaal veel te weinig, maar doen ze er ook iets aan? De klant is geen burger maar consument. En consumenten moet je verleiden. Warmte moet de Apple worden onder de energie-aanbieders.

En dat raakt het tweede punt. Kies voor echte marketing. Maak het sexy. het programmabureau van de warmterontonde in Zuid-Holland heeft 7 studenten aangetrokken om een analyse te maken van de marketing van warmtelevering. Hun eerste vraag aan de directeur Maya van der steenhoven was: Waarom noemen jullie het restwarmte? Niemand wil toch de restjes krijgen in het leven. Ik zet mijn geld op de studenten. Hun marketingdenken moet de rode draad zijn op het warmtecongres 2015.